Business Analist

  • Freelance
  • Full Time
  • Amsterdam
  • This position has been filled
  • 21/10/2018

Website Rotterdamse Slag

Detachering van hoog opgeleide en zeer ervaren professionals

Voor een klant zijn wij op zoek naar :

Business Analisten

Opdracht omschrijving

De Business Analist  zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen  wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de  werkwijze, processen en informatievoorziening  van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder.  Doel van deze  verandering is  om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor ‘operational excellence’ , samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt  schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van  open data en standaarden, stekkers   ( slimme  koppelingen/API’s)  en services.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De werkzaamheden van de business analist:

  • Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen;
  • (Her)Ontwerp bedrijfsprocessen directie Wonen;
  •  Vastleggen bedrijfsprocessen directie Wonen;
  •  Ongevraagd en gevraagd advies geven.

Eisen

1. Aantoonbare kennis en ervaring van procesontwerp, Business Proces Management, BPMn. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

2. Aantoonbare kennis en ervaring met het digitaliseren van processen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

3. Aantoonbare kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

4. Aantoonbare kennis en ervaring bij een overheid en/of ruimtelijk domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

5. Aantoonbaar nieuwe processen ontworpen voor of een nieuw product/dienst of een nieuwe organisatie.

 

CV-eisen

• Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referenties.Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie/Standplaats Amsterdam
Startdatum z.s.m.
Duur opdracht 12 maanden
Optie op verlenging Ja
Inzet 36 uur per week
Tarief Marktconform
Sluitingsdatum 21-10-2018
Sluitingstijd 12:00 uur
Intakegesprek

Uitgangspunten Wet DBA

• Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van de klant.

• De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW)

• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend

• Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding

• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit bericht/document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Rotterdamse Slag B.V. verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, teneinde dit in de toekomst te voorkomen. Rotterdamse Slag B.V.  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Rotterdamse Slag B.V. staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.

Tagged as: business analist