Informatie Analist

Website Rotterdamse Slag

Detachering van hoog opgeleide en zeer ervaren professionals

Voor een klant zijn wij op zoek naar een:

Informatie Analist / Functioneel Beheerder

Opdracht omschrijving

De DVOM, als dienstverlenend onderdeel van het OM (Openbaar Ministerie), is een uitdagende werkomgeving voor mensen die in een dynamische context hun bijdrage willen leveren aan een veilige samenleving.
Daarnaast werkt de DVOM hard aan de realisatie van een volledige nieuwe ICT omgeving, gebaseerd op de nieuwste technologieën. Voor de duur van het programma WvGGZ heeft de opdrachtgever het OM aangegeven behoefte te hebben aan de invulling van de rol Informatie Analist / Functioneel Beheerder.

Het systeem OMZIS ondersteunt de rol van het OM inzake de registratie en het verkrijgen van rechtelijke machtigingen van verwarde personen, alsmede de informatie uitwisseling met de Rechtspraak, gemeenten en de geestelijke gezondheidszorg.

Taken en verantwoordelijkheden

De informatie analist wordt ingezet op de volgende gebieden:
Analyse van de huidige processen van BOPZ-medewerkers van het OM en de functionele vertaling hiervan naar een werkend IT-systeem. Ondersteunen van andere informatie analisten. Het maken van uitgewerkte specificaties en ontwerpen. Adviseren over impact van wijzigingen in de justitie-keten. Het ontwerpen van automatische koppelingen tussen verschillende applicaties van het OM.

Als functioneel beheerder wordt je ingezet op de volgende gebieden:
Je bent als functioneel beheerder verantwoordelijk voor het operationeel (functioneel beheer conform BiSL) ondersteunen van diverse applicaties binnen een project. Je stelt normen, richtlijnen en procedures op voor het gebruik en beheer van applicaties, zoals beschikbaarheid, effectiviteit, beveiliging, documentatie en autorisatie. Je ondersteunt de applicatiegebruikers en draagt je kennis, vaardigheden en informatie over toepassingsmogelijkheden over aan de gebruikers. Binnen het project veranderen de applicaties voortdurend. Je stelt de behoeftes van de business vast samen met de producteigenaar en test en beoordeelt nieuwe programma’s en/of modules. Daarbij stem je de plaatsing en inrichting ervan af op de operationele omgeving. Je test softwareaanpassingen en je levert informatieverzoeken op. Daarnaast bewaak je het gebruik van applicaties en bij het signaleren van onregelmatigheden los je deze op. Je fungeert niet alleen als vraagbaak en lost storingen op, je bent echt de brug tussen de business en ICT.

Eisen

Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie

Relevante werkervaring

Relevante kennis en vaardigheden; zelfstandigheid en communicatie vaardigheden

Relevante opleiding of training ; Eerste indruk – Balans in het team op kwaliteiten – Presentatie/ voorkomen

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referenties.Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie/StandplaatsUtrecht en Den Haag
Startdatumz.s.m.
Duur opdracht1 jaar
Optie op verlengingJa
Inzet36 uur per week
Tariefmarktconform
Sluitingsdatum22-11-2018
Sluitingstijd12:00 uur
Intakegesprek

Uitgangspunten Wet DBA

• Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van de klant.

• De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW)

• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend

• Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding

• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit bericht/document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Rotterdamse Slag B.V. verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, teneinde dit in de toekomst te voorkomen. Rotterdamse Slag B.V.  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Rotterdamse Slag B.V. staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.

To apply for this job email your details to m.preda@rotterdamseslag.nl