Privacy statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Rotterdamse Slag kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rotterdamse Slag en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rotterdamse Slag verstrekt. Rotterdamse Slag kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die u met ons deelt door middel van uw CV

WAAROM ROTTERDAMSE SLAG GEGEVENS GEBRUIKT

 • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening van Rotterdamse Slag;
 • In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Rotterdamse Slag) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht;
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
 • Personeels- en salarisadministratie;
 • In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Rotterdamse Slag (bij opdrachtgevers);
 • Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
 • In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

HOE LANG ROTTERDAMSE SLAG GEGEVENS BEWAART
In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens een jaar. Na het verstrijken van de termijn vragen wij u opnieuw om toestemming om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.

WAAR ROTTERDAMSE SLAG UW GEGEVENS BEWAART
De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Rotterdamse Slag. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering, worden uw gegevens opgeslagen in ons kandidatenbestand. 

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Rotterdamse Slag verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Rotterdamse Slag uw gegevens niet delen.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Rotterdamse Slag zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

HOE ROTTERDAMSE SLAG UW GEGEVENS BEVEILIGT
Rotterdamse Slag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rotterdamse Slag maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er is geen directe toegang tot de database mogelijk. De toegangsbeveiliging tot de data is gewaarborgd in de applicatie en gewaarborgd in de database.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rotterdamse Slag verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rotterdamse Slag op [email protected]

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rotterdamse Slag worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rotterdamse Slag gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Rotterdamse Slag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Rotterdamse Slag bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rotterdamse Slag te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rotterdamse Slag heeft hier geen invloed op.

Rotterdamse Slag heeft Google geen toestemming gegeven om via Rotterdamse Slag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contact
+31 - 10 - 340 01 02

Adres
Graaf Florisstraat 92 b
3021 CL Rotterdam

Wij helpen u graag! Laat ons weten hoe.